ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนเล็ก ๆ ริมลําธารในอ้อมกอดของผืนป่า

เรียนรู้ต้นแบบชุมชนที่ใช้ชีวิตตามรอยทางเศรษฐกิจพอเพียง จากอาชีพเกษตรกรรมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ทําให้การเรียนรู้นอกห้องเรียนสนุกสนานยิ่งขึ้น

Day 1

ชมวิถีชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่พลิกฟื้นความยากจนสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ชิมน้ำตาลโตนดสดๆจากต้นตาลเพชรบุรี เริ่มต้นกิจกรรมการเรียนรู้ฐานที่ 1 วิถีชีวิตคาวบอยและกิจกรรมอาชาบําบัด ฐานที่ 2 เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง เก็บผักชมสวนเกษตรอินทรีย์ ชิมมื้อกลางวันฝีมือเชฟใหญ่ในชุมชนที่นําผักอินทรีย์และสินค้าแปรรูปขึ้นชื่อของชุมชนมาเป็นวัตถุดิบ ช่วงบ่ายมาทํากิจกรรมต่อในฐานที่ 3 เรียนรู้วิธีการทําทองม้วน ของดีแห่งบ้านน้ำทรัพย์ และฐานที่ 4 เข้าคลาสทําเครื่องดื่มสมุนไพรจากมะนาวสินค้า GI ของจังหวัด
มื้อเย็นรับประทานอาหารพร้อมรับชมพระอาทิตย์ลับเขื่อนแก่งกระจานที่แก่งกระจานรีวิว

Day 2

ออกตามหาตาลที่สวนตาลลุงถนอม แหล่งเรียนรู้การทําตาลอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูกพื้นตาล ปาดตาล และเคี่ยวน้ำตาลไปจนถึงการแปรรูปอาหารจากตาล ทั้งยังมีพื้นที่ให้เด็กๆ ได้วิ่งออกกําลังกันอย่างเต็มที่ จากนั้นไปรับประทานอาหารกลางวันที่ Little Forest Coffee House และเดินเล่น ตลาดน้ำกวางโจว ที่ตั้งอยู่บนน้ำตกกวางโจว อําเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างนั้นยังได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษ Afternoon Tea น้ำทรัพย์ รวบรวมขนมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีมานําเสนอให้ได้ลิ้มลอง

Day 3

เช็กเอาต์ออกจากที่พัก แวะซื้อผลิตภัณฑ์โอทอป น้ำลูกยอ ตรา สามลูกยอ เป็นของฝาก

ราคาท่านละ 2,990 บาท

Book now