ชุมชนบ้านนาหว้า จังหวัดนครพนม โฮมสเตย์ในชุมชนที่เสียงกี่ทอผ้า ยังคงก้องกังวานผสานวิถีชนเผ่าไทญ้อ

โฮมสเตย์คือเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนที่จะทําให้รู้จักวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการเช็กอินโฮมสเตย์ที่ชุมชนบ้านนาหว้า ชุมชนที่ยังเคารพในวิถีชนเผ่าไทญ้อแต่ดั้งเดิม ซึ่งโดดเด่นด้วยงานทอไหม และการอนุรักษ์โรงย้อมครามเก่าแก่ไว้เป็นศูนย์กลางความรู้ถ่ายทอดสู่ลูกหลานไทญ้อรุ่นต่อๆไป

Day 1

ทานอาหารเช้าแบบฉบับคนนครพนมที่ผสมผสานความหลากหลายของวิถี
ริมโขงระหว่างไทย ลาว ญวณ จนกลายเป็นเอกลักษณ์อาหารเช้าเฉพาะคนนครพนมที่ตกทอดกันมาแบบรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปียก ไข่กระทะ ข้าวจี่ปาเต๊ะ ข้าวเกรียบปากหม้อ แล้วตรงไปชุมชนบ้านนาหว้า สักการะ พระธาตุประสิทธิ์ ชิมอาหารท้องถิ่นเป็นมื้อกลางวัน ซึ่งแน่นอนว่าต้องมี หมูยอดาวทอง รับประทานคู่กับ ลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 สไตล์ Cold Cut เป็นวัตถุดิบไฮไลต์ ก่อนจะเดินทางไปต่อที่ ชุมชนบ้านท่าเรือ แหล่งผลิต
เครื่องดนตรี เสิร์ฟ ค็อกเทลลิ้นพันธุ์ นครพนม พร้อมชมการแสดง ต่อด้วยโปรแกรมเรียนรู้เรื่องครามที่โรงย้อมยายยอด ชุมชนบ้านนาหว้า โรงย้อมผ้าครามเก่าแก่ของยายยอดที่ปรับเป็นศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่เรื่องคราม
แบบปลอดสารเคมี รวมทั้งวิถีชนเผ่าไทญ้อ และเช็กอิน โฮมสเตย์ที่โรงย้อมยายยอด

Day 2

เติมพลังด้วยอาหารเช้าข้าวเหนียวหมูยอจิ้มแจ่ว เมนูเด็ดชาวนครพนม ต่อด้วยเวิร์กชอปลงมือย้อมคราม ด้วยตัวเองที่โรงย้อมในชุมชน และออกไปตามหาวัตถุดิบสําหรับอาหารกลางวัน เรียนรู้แลกเปลี่ยนเมนู นักท่องเที่ยวกับเมนูชุมชนสไตล์ สูตรลับ Local X สูตรลับ Traveler รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับชุมชน จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุพนม ศูนย์รวมศรัทธาของชาวนครพนม ไปชิลริมน้ำโขงที่คาเฟ่สุดชิค 8E88 Eatery และปิดท้ายวันด้วยโปรแกรมเยี่ยมชม บ้านวัฒนธรรมโบราณ รวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ แลนด์มาร์ก ใหม่จังหวัดนครพนมที่มีสินค้าโอทอปให้ได้ชอปปิง และไปอิ่มอร่อยมื้อเย็นริม แม่น้ำโขงกับร้าน ริมโขง ซึ่งมีเมนูจาก
ปลาแม่น้ำโขงเป็นจานไฮไลต์ ปิดท้ายค่ำคืนด้วยความโรแมนติกของเรือล่องแม่น้ำโขงชมพระอาทิตย์ตกดิน

Day 3

ตะลุยสวนลิ้นจี่ริมแม่น้ำโขง ชิม ลิ้นจี่ พันธุ์นครพนม 1 ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองและเป็นสินค้า GI ที่ต้องมารับประทานที่นครพนมเท่านั้น (สามารถแวะซื้อได้ที่สวนลิ้นจี่ลุงจันลา หรือสวนลิ้นจี่ นครพนม – Family Garden) และมาถึงนครพนมแล้วต้องไม่พลาดอาหารกลางวันสไตล์เวียดนามที่ ร้านดาวทอง พร้อมเลือกซื้อหมูยอหลากหลายรสเป็นของฝาก ให้ได้ระลึกถึงนครพนม
 

ราคาท่านละ 3,990 บาท

Book now